Badania kliniczne prowadzone na terenie Polski

Badania kliniczne prowadzone na terenie Polski

Szacuje się, że firmy farmaceutyczne nadal będą dynamicznie zwiększać badania kliniczne prowadzone na terenie Polski. Zwłaszcza że według istniejących szacunków w badaniach klinicznych w naszym kraju dotychczas uczestniczyła naprawdę ogromna liczba pacjentów. Niemniej jednak podkreśla, że nie ma specjalnych różnic w wydatkach, jakie ponoszą inne państwa pod tym względem. I tak stosownie do reguł, które są uprawomocnione na terenie Unii Europejskiej, tak samo przebiega proces oceny etycznej oraz rejestracja badania na terenie Polski. Aczkolwiek warto pamiętać, że rozpoczęcie badania umożliwia zdobycie potwierdzającej opinii Komisji Bioetycznej należytej dla koordynatora badania klinicznego, a także potrzebne jest uzyskanie pozwolenia Ministra Zdrowia. A natomiast to można otrzymać na podstawie dokonanej oceny dokumentacji, która obejmuje projekt i badany środek w Centralnej Ewidencji Badań Klinicznych, co z kolei stanowi jednostkę funkcjonującą w obrębie Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. Jeśli w ciągu sześćdziesięciu dni po złożeniu kompletnego wniosku nie pojawi się zakaz Ministra Zdrowia, badania kliniczne będą mogły się rozpocząć.

[Głosów:2    Średnia:4/5]