Badania kliniczne w konfrontacji ze społecznym nastawieniem

Badania kliniczne w konfrontacji ze społecznym nastawieniem

Badania kliniczne traktuje się, jako niebezpieczne eksperymenty na ludziach. Takie wąskie stereotypowe myślenie przyczynia się do negatywnego nastawienia do tego rodzaju potrzebnych badań naukowych, które mają na celu ochronę życia ludzkiego oraz poprawienie naszego bytu. Stwierdzono, że dzięki ich zastosowaniu nasza średnia życia wydłużyła się o 5 lat. Jest to wspaniały wynik, który stanowi bezpośredni dowód na to, że istnieje realna potrzeba wykonywania tego rodzaju eksperymentalnych badań. Niestety kreowany przez media negatywny wizerunek działań podejmowanych w placówkach klinicznych wpływa na postrzeganie tych placówek, jako niebezpiecznych laboratoriów, w których wręcz torturuje się biednych ludzi. Przedstawianie tego rodzaju przedsięwzięć w tak jaskrawych barwach jest niestety destrukcyjne dla badań klinicznych, ponieważ same badania nie są niebezpieczne, chociaż nie możemy wykluczyć pewnego ryzyka, które podejmuje ochotnik biorący w nich udział. Samo badanie opiera się na stwierdzeniu czy dany specyfik przynosi więcej korzyści niż szkód naszemu organizmowi i czy może być dopuszczony do użytku na szerszą skalę bez wyraźnych przeciwwskazań. Uczestnicy świadomie i dobrowolnie przystępują do badań klinicznych i mają możliwość wycofania się w każdym momencie z udziału w nich.

[Głosów:2    Średnia:3/5]