Badania kliniczne

Badania kliniczne

Badanie kliniczne, zwane jest także, jako badanie interwencyjne, czy też badanie eksperymentalne. Najczęściej badanie naukowe stosuje się w celu określania skuteczności oraz bezpieczeństwa stosowania danego leku, jaki istnieje na rynku. Dodatkowo niekiedy używa się go w celu sprawdzenia wyrobu medycznego, czy też technologii, jaka istnieje w nowoczesnej medycynie. Najczęściej badania kliniczne obejmują dużą, niejednolitą grupą pacjentów. Na takiej to właśnie grupie testuje się dane lekarstwo lub procedurę medyczną. Wszystkie badania kliniczne składają się z wielu etapów. Najpierw, więc prowadzi się badania przedkliniczne, najczęściej wykonuje się je na zwierzętach. Dodatkowo badania te składają się z kilku etapów i faz. W fazie zero najczęściej stosuje się badania na małych grupach osób, w tej fazie sprawdza się, bowiem, czy lek oddziałuje na ludzi w sposób oczekiwany po badaniach przedklinicznych. W drugiej fazie badań sprawdza się elementy takie jak: bezpieczeństwa, toksyczności, farmakokinetyki. W ostatniej fazie badań obserwuje się natomiast działania niepożądane, objawy przedawkowania. Dodatkowo sprawdza się czy lek może być stosowany przez dzieci i kobiety w ciąży oraz w okresie karmienia.

[Głosów:2    Średnia:3.5/5]