Jakie uczestnicy mają obowiązki

Jakie uczestnicy mają obowiązki

Każde badanie kliniczne ma na celu przetestowanie nowych leków, które mogą zostać dopuszczone do użytku publicznego. Osoby, które decydują się na taki eksperyment muszą wiedzieć jakie mają swe prawa tak by w każdej chwili w razie pogorszenia się stanu swego zdrowia mogły bez przeszkód zrezygnować z testowania leku. Jednak osoby maja także obowiązki na jakie decydują się w momencie podpisywania umowy. Do jednego z najważniejszych obowiązków należy regularne uczestnictwo w kontrolach lekarskich. Jeżeli zaistnieje potrzeba wizyty te mogą odbywać się w miejscy zamieszkania pacjenta. Ważne jest to by uczestnik w momencie zaobserwowania u siebie niepokojach objawów sam od razu zgłosił się do lekarza. Wówczas można w porę uniknąć poważniejszych komplikacji. Obowiązkiem uczestnika badania klinicznego jest także to by szczerze odpowiadał na pytanie związane z jego stanem zdrowia w momencie trwania testu. Również jest to ważne podczas dopierania kandydatów do eksperymentu. Jakiekolwiek pominiecie ważnych wydarzeń dotyczących potrzebnych chorób może doprowadzić do pojawiania się zagrożenia życia u uczestnika. Osoba taka nie może sama dawkować sobie podawanych leków. Wszystko odbywa się u lekarzy i specjalistów, którzy koordynują cały proces. Jeżeli pojawi się jakieś niechciane zachowanie u uczestnika trzeba przerwać całe badania i na nowo szukać grupy zainteresowanej. Na pewno powoduje to kolejne dodatkowe koszty oraz opóźnia wprowadzenie na rynek nowych potrzebnych leków. Jeżeli decydujemy się zostać takim ochotnikiem musimy być świadomi swoich obowiązków.

[Głosów:2    Średnia:3/5]