Kilka słów o badaniach klinicznych

Kilka słów o badaniach klinicznych

Zanim przejdziemy dalej, rzeknijmy kilka słów o tym, czym są badania kliniczne. Otóż, to będą programy badań dotyczące leków, które polegają na sprawdzaniu, czy one są skuteczne i czy można je bezpiecznie stosować. Badania mogą obejmować leki już stosowane bądź też zupełnie nowe, które dopiero pojawią się w aptekach za jakiś czas. Oczywiście, aby można było przeprowadzić jakiekolwiek badania, potrzebna jest zgoda odpowiednich organów, czyli Komisji Bioetycznej oraz Ministra Zdrowia. Ponadto takie badanie kliniczne powinno być zarejestrowane w Centralnej Ewidencji Badań Klinicznych. Jednocześnie przebieg takiego leczenia odbywa się według określonych zasad i procedur, o czym należy poinformować szczegółowo każdego pacjenta, który podjął decyzję o wzięciu udziału w badaniu klinicznym. Jednocześnie to jest ostatni etap testowania określonego medykamentu, a także sprawdzania, jakie ewentualnie efekty uboczne może wywoływać. Wszystko naturalnie odbywa się w stosownie kontrolowanych warunkach w celu wyeliminowania potencjalnego ryzyka. Natomiast same badania kliniczne dzieli się na cztery fazy i w niektórych przypadkach zdarza się, że udział biorą zdrowi ochotnicy, jeśli tego wymaga sytuacja.

[Głosów:2    Średnia:4/5]