Podstawowy cel dokonywanych badań klinicznych

Podstawowy cel dokonywanych badań klinicznych

Ogólnie rzecz ujmując, za podstawowy cel dokonywanych badań klinicznych na całym świecie należy uznać ocenę bezpieczeństwa oraz efektywności stosowania określonego leku. Z reguły badania kliniczne można podzielić na dwa podstawowe etapy. Po pierwsze, chodzi o tę chwilę, gdy specyfik nie jest jeszcze zarejestrowany, co obejmuje trzy fazy. Po drugie, to oznacza etap, gdy dany preparat został koncesjonowany do sprzedaży, a to już wiąże się z czwartą fazą. W badaniach klinicznych niezwykle ważne jest przestrzeganie wszelkich reguł czy też istniejących procedur. I właśnie odpowiednie organy pilnują krok po kroku należytego przebiegu procesu poszczególnych etapów, jak i zarówno faz. I tak przykładowo firma farmaceutyczna ma obowiązek wykonania trzech faz badań klinicznych, zanim dojdzie do jakiejkolwiek rejestracji leku. Zwłaszcza że to oznacza, iż każda przeprowadzana faza musi zawierać przynajmniej jedno badanie kliniczne. Jednocześnie dążąc do zagwarantowania uczestnikom programów badawczych właściwego bezpieczeństwa, koncerny farmaceutyczne są zobowiązane do wykonywania wszelkich badań klinicznych według wytycznych reguł Dobrej Praktyki Klinicznej (GCP, czyli Good Clinical Practice).

[Głosów:2    Średnia:4/5]