Prawa ochotników uczestniczących w badaniach klinicznych

Prawa ochotników uczestniczących w badaniach klinicznych

Badania kliniczne to eksperymenty naukowa mające na celu stwierdzenie czy dany medykament może być szerzej stosowany czy z użycia wykluczą go zbyt duże skutki uboczne, aby zniwelowały jego pozytywne oddziaływanie na choroby. Każdy ochotnik biorący udział w badaniu musi być szczegółowo poinformowany o przebiegu badania oraz o ewentualnych skutkach ubocznych wykonywanych eksperymentów z zastosowaniem leków. Liczy się tylko jego świadoma i dobrowolna zgoda, każda bardziej skomplikowana i niejasna informacja musi być jasno wytłumaczona przez lekarza. Ochotnik zgadzający się na badania kliniczne może zrezygnować na każdym etapie i nie ponosi z tego powodu żadnych konsekwencji, jeżeli konieczne jest dalsze leczenie dolegliwości związanych z skutkami ubocznymi przyjmowania leku są one wykonywane bezpłatnie. Jeżeli ochotnik ma takie życzenie udostępnione mu są wszystkie dane dotyczące jego stanu zdrowia na poszczególnych etapach badań. Bardzo ważną informacją dla każdego, kto zdecyduje się na uczestnictwo w tego typu eksperymentach naukowych jest wiadomość, że jeżeli doznamy trwałego uszczerbku na zdrowiu, lecz musi on być związany ze stosowaniem leku możemy się ubiegać o odszkodowanie od badacza i sponsora.

[Głosów:2    Średnia:3.5/5]