Prawa pacjenta

Prawa pacjenta

Jeśli prowadzone są na potencjalnych pacjentach badania kliniczne, wówczas każdy pacjent musi pamiętać o tym, że posiada pewne prawa, które to musi wykorzystać. Przede wszystkim należy pamiętać, że każde uczestnictwo w badaniu klinicznym jest całkowicie dobrowolne. Z tego też względu każdy potencjalny pacjent ma możliwość podczas trwania badania klinicznego odmówić w nim udziału, zaś za ten czyn nie może ponieść żadnych negatywnych konsekwencji. Jednakże taki pacjent musi także pamiętać, że podczas wycofania się nie traci żadnych praw do leczenia uznanego za standardowe. Należy pamiętać także, że każdy pacjent musi mieć prawo, aby mógł się zapoznać z treścią dokumentacji, która istnieje i opisuje mające się dokonać badanie kliniczne. W po zapoznaniu się z dokumentacją każdy pacjent musi, zatem wypełnić prawidłowo formularz, a tym samym wyrazić zgodę na przeprowadzenie badań klinicznych. Jeśli pacjent wyraża zgodę na badania, musi być to decyzja w pełni świadoma oraz niepodjęta pod przymusem. Dodatkowo podczas trwania badania pacjent biorący w nim udział ma prawo w każdej chwili je przerwać, jeśli stwierdzi, że jest ono groźne dla jego życia czy nawet zdrowia. Wówczas nie ponosi żadnych konsekwencji.

[Głosów:2    Średnia:5/5]