spela707.pl

Szkolenia BHP

Dlaczego warto współpracować z firmą świadczącą usługi BHP? 

Firmy specjalizujące się w usługach BHP zapewniają kompleksowe wsparcie dla przedsiębiorstw oraz instytucji. Każdy zakład pracy, który zdecyduje się na podjęcie współpracy z firmą BHP, ma zapewnione ze strony pracowników BHP: przeprowadzanie szkoleń BHP wstępnych oraz okresowych, dokonywanie oceny ryzyka zawodowego i eliminowanie potencjalnych zagrożeń, reprezentowanie firmy / instytucji przed państwowymi instytucjami kontrolnymi (na przykład Państwową Inspekcją Pracy), formułowanie regulaminów dotyczących korzystania z obiektów oraz konkretnych stanowisk pracy, oraz zapewnianie ochrony przeciwpożarowej. Zapewnianie ochrony przeciwpożarowej opiera się między innymi na dokonywaniu przeglądów obiektu i sporządzaniu protokołów, a także sprawowaniu kontroli nad stanem technicznym sprzętu gaśniczego. Dodatkowo pracownicy BHP instruują pracowników zakładów pracy, w jaki sposób, mają oni zachowywać się w razie ewentualnego zagrożenia pożarowego. Obecność w zakładach pracy pracowników specjalizujących się w bezpieczeństwie oraz higienie pracy sprawia, że pracownicy mają większe zaufanie do swoich przełożonych. Pracodawcy z kolei są odciążeni, gdyż nie muszą na przykład osobiście przeprowadzać szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.

bhp poznań

Dlaczego przeprowadzanie szkoleń BHP jest tak ważne? 

Przeprowadzanie szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy jest obowiązkiem każdego pracodawcy. Może on na szczęście powierzyć to zadanie firmie, które specjalizuje się w usługach BHP. Specjaliści BHP dysponując ogromną wiedzą oraz doświadczeniem przeprowadzają szkolenia BHP, które pozwalają na bezpieczne wykonywanie czynności zawodowych każdemu pracownikowi. Szkolenie wstępne musi przejść każdy nowy pracownik, a bez ukończenia go nie może on rozpocząć pracy. Szkolenie wstępne dzieli się na szkolenie ogólne oraz stanowiskowe. Szkolenie ogólne dotyczy norm i przepisów, które obowiązują w każdym zakładzie pracy i zawiera ono informacje na przykład dotyczące maksymalnego ciężaru, który może przenosić mężczyzna lub kobieta. Szkolenie stanowiskowe odnosi się natomiast do pracy na konkretnym stanowisku, dla przykładu maszynie w zakładzie produkcyjnym. Dzięki temu, że specjaliści BHP przeprowadzają szkolenia, pracownicy mogą być odpowiednio przygotowani do bezpiecznego wykonywania swoich zawodowych obowiązków, a pracodawcy mogą mieć pewność, że na stanowiskach pracy nie dojdzie do wypadku i wszystko odbywa się zgodnie z obowiązującymi w naszym kraju przepisami prawa pracy.